Projekt címe: Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztés az Energia Kazánjavító Kft-nél

Kedvezményezett neve: ENERGIA Kazánjavitó Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-00053

Szerződött támogatás összege: 7,3 millió Ft

Támogatás mértéke: 70 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” felhívása alapján, az Energia Kazánjavító Kft. pályázatot nyújtott be. A GINOP-1.2.8-20-2020-00053 azonosítószámú támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. Az Európai Regionális Alapból finanszírozott visszatérítendő támogatás összege 7 301 393 Ft. A projekt elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése eszközbeszerzéssel, mely hozzájárul a munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásához, illetve bővítéséhez a támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Fentieken túl jelen projekt kiemelt célja a termelékenység növelése és a versenyképesség. A beszerzendő tételek elősegítik, hogy cégünk továbbra is megtarthassa kiemelkedő szerepét a kazánjavításban, ipari berendezések karbantartásában és technológiai szerelésekben. Ezzel együtt növelni tudja kapacitásait és a szolgáltatásainak minőségét egyaránt.

Projekt megvalósításának tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.